Duyurularımız

Yaratıcı Beyinler için önce öğretmenler

22.08.2016 Çocukların pedagojik gelişimlerine ve yaratıcılıklarına katkı sağlamayı amaçlayan Faber-Castell, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile yürüttüğü “Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin” seminerleriyle, öğretmenleri yaratıcılığın önemi konusunda eğitiyor. Faber-Castell, 4 yılda 3000 öğretmenin katıldığı seminerlerine, 2016 sonuna kadar 2.000 öğretmene ulaşma hedefiyle devam ediyor.
Faber-Castell, bireylerin ve çocukların zihinsel dünyasının şekillenmesini sağlayan eğitimin, bir sistemden öte bir kazanım olduğundan yola çıkarak sektöre değer katacak projelere imza atıyor. 2012 yılından bu yana ÖRAV işbirliği ile "Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin" seminerleri gerçekleştiren Faber-Castell, öğretmenlere çocuk gelişiminde yaratıcılığın önemini ve nasıl geliştirebileceğini anlatıyor.

Faber-Castell, yaratıcılık olgusunun sınırları olmayan, geliştirilebilir bir kavram olduğuna, uygun koşullar sağlandığı takdirde herkesin içindeki yaratıcılığın ortaya çıkarılabileceğine inanıyor ve çocuk gelişimde en önemli rolü üstelenen öğretmenlere bu süreçte doğru yaklaşımları benimsetmeyi amaçlıyor. Tamamen çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeye odaklanan ve 2012 yılında başlayan Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin seminerleri, 2015 yılından bu yana ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı) ile sürdürülüyor. Seminerler, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin yetki alanında bulunan devlet ve özel okullardaki anasınıfı, sınıf, görsel sanatlar ve resim öğretmenlerine “çocukların gözünden bakabilmeyi” öğretiyor.

Çocuklara pedagojik açıdan yaklaşma ve çocukların yaratıcılıklarını harekete geçirme üzere çalışan Faber-Castell ve ÖRAV, 4 yılda 6 ilde toplam 420 okul ve 3.000 öğretmene ulaştı. 2016 sonunda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’da 2.000 öğretmene daha ulaşmayı hedefleyen Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin seminerleri, Türkiye genelinde daha çok yaygınlaşarak her geçen gün daha çok öğretmene ve çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Önce Eğitim

Sürdürülebilir birçok farklı projeye destek veren Faber-Castell, temel davranış biçimlerinin kazanıldığı sosyal süreçlerin tümünde yer almayı amaçlayarak bilgi ve deneyimlerin nesilden nesile aktarılmasını, eğitim sektöründe ihtiyaç duyulan konularda farkındalık yaratılmasını sağlıyor. Faber-Castell, sosyo-kültürel alan için önemli bir güç olan yaratıcılık ve değerlerini desteklemek üzere hayata geçirdiği bütün projelerini ‘eğitim’ çatısı altında gerçekleştiriyor.

Öğretmenlerin gözünden “Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin”

Eğitime katılan öğretmenler eğitimin içerik ve uygulanmasında kullanılan yöntem ve teknikleri yararlı bularak ders verdikleri sınıf ortamlarına taşıyor. Eğitimin hemen sonrasında uygulanan Eğitim Değerlendirme Anketleri’nden elde edilen verilere göre katılımcıların, yaratıcılık ve yaratıcı düşünmeye ilişkin temel kavramlar, kişisel yaratıcılık potansiyeli, öğrenme biçimlerinin yaratıcılık üzerindeki etkisi, yaratıcılık gelişimi için kullanılabilecek teknikler ve yaratıcı ders planı tasarlama konularında farkındalık kazanma oranı %96,9 olarak ortaya çıkıyor.

Özetle katılımcıların;
• % 99,9’u eğitimcilerin eğitim içeriğine hakim olduğunu,
• %96,7’si eğitimin ihtiyaçlarına uygun konular içerdiğini,
• %97,5’i eğitimde katılımcılar arasındaki etkileşimin sağlandığını,
• %97,6’sı materyallerin özenli bir biçimde hazırlandığını,
• %96,4’ü eğitimin kişisel yaratıcılıklarına katkı sağladığını,
• %96,6’sı sınıflarına taşıyabilecekleri yaratıcı etkinlikler edindiklerini
belirtiyor.